norbergyachting.se

home1
pic

Välkommen!


Norberg Yachting AB har lång erfarenhet inom både kappsegling, chartersegling, projektledning av internationella seglingsprojekt och marina event. Vi har arbetat med alltifrån Volvo Ocean Race och Nokia Oops Cup/ORMA 60-fots trimaraner till event i Stockholms skärgård med inriktning på livsnjutning och kulinariska upplevelser. Vi arbetar med egna båtar och inhyrda båtar. Vi driver seglingsprojekt i olika former och arrangerar marina event. Vi hjälper till att hitta sponsorer/partners till andra seglingsprojekt, stora som små. Vi är också agent för det Italienska premium-varumärkena ICE Yachts och B-Yachts/Brenta Yachts som bygger några av världens finaste segelbåtar. Vi älskar segelbåtar och segling - hav och skärgård är vår passion!

pic

Welcome!


Norberg Yachting Ltd has extensive experience in both off shore sailing, charter sailing, fleet racing, project management of international sailing projects and marine event management. We have worked with everything from the Volvo Ocean Race and Nokia Oops Cup/ORMA 60 ft. trimarans to sailing events in the Stockholm archipelago with a focus on life enjoyment and culinary experiences. We work with own boats and chartered boats. We run sailing projects in different shapes and organize marine events. We help other sailing projects to find sponsors/partners, large and small. In addition we are also sales agent for the Italian premium brands ICE Yachts and B-Yachts/Brenta Yachts who build some of the best sailing yachts in the World. We just love sailboats and sailing - the sea and the archipelago is our passion!