norbergyachting.se

projects
pic

Vi kan hjälpa dig både om du är sponsor eller söker sponsor


Sponsring är ingen allmosa, det är ett kommersiellt partnerskap där ett seglingsprojekt skall ge återbäring till sponsorerna inom olika områden och då inte enbart via exponering (som många tycks tro...)

Sponsring (corpoprate sponsoring) är inte bara att sätta upp en skylt eller att ha en logga i ett segel. Sponsring och sports promotion är de facto ganska komplext. Projektets initiativtagare och ledning måste förstå vikten av att korsbefrukta exponering, kontakter/relationer med olika moderna koncept och teman inom marknadskommunikation.

Vi är konsulter inom detta område och bifogat hittar du lite av vårt grundtänk.

Vi hörs!

pdf download